Suport IT

Prin intermediul suportului IT oferim asistență angajaților și organizațiilor asupra problemelor legate de tehnologie. Principalul scop al suportului IT este de a furniza utilizatorilor răspunsuri la problemele cu care s-ar putea confrunta. Într-un mediu de afaceri, suportul IT poate acoperi și configurarea, instalarea și setarea echipamentelor, plus multe altele.

Obiectivul pricipal al suportului IT este de a menține sistemele și rețelele de calculatoare IT în întreaga organizație, rezolvând probleme tehnice și gestionând solicitările utilizatorilor finali, cum ar fi instalarea de software sau configurarea hardware-ului. Domeniile tipice pe care le acoperim cu ajutorul suportului IT includ:

 • Gestionarea conturilor utilizatorilor;
 • Întreținerea și repararea calculatoarelor;
 • Întreținerea serverelor;
 • Întreținerea bazelor de date și a aplicațiilor;
 • Securitatea cibernetică, inclusiv protecția împotriva spamului și servicii antivirus;
 • Rețele, telefonie, cablare și instalații;
 • Continuitatea afacerii și copiile de siguranță;
 • Găzduirea și calculul în cloud.
Suport și Mentenanta IT

În ce constă suportul IT

Pentru a ne asigura că rețeaua de calculatoare funcționează și se conectează într-un mod adecvat, oferim clienților noștri, în special companiilor din sfera digitală, suportul IT de care au nevoie. 

Principalele domenii majore de preocupare ale suportului IT includ guvernarea sistemelor tehnologice ale companiei, menținerea infrastructurii și funcționalitatea sistemelor în ansamblu. Pe lângă toate acestea, profesioniștii noștri lucrează intern la software-ul și hardware-ul computerelor în moduri care conduc către o afacere de sucess.

Echipa tehnică intervine în momentul în care utilizatorii necesită asistență în rezolvarea problemelor de hardware sau software, dar rolul acestora nu se limitează doar la aceste activități. O altă parte importantă a activității lor implică educarea oamenilor și răspunderea la întrebări legate de tehnologiile pe care le utilizează. 

O parte a activităților desfășurate de echipa tehnică sunt:

 • Instalarea de software sau hardware nou;
 • Cercetarea și achiziționarea de hardware și materiale IT;
 • Participarea la gestionarea activelor din inventarul IT;
 • Asistența în efectuarea de copii de siguranță și recuperarea activelor digitale;
 • Depanarea problemelor de rețea;
 • Crearea de jurnale de lucru;
 • Procesarea documentației;
 • Servirea ca sursă de escaladare a problemelor;
 • Instalarea conferințelor video și audio;
 • Instalarea și configurarea de noi imprimante, copiatoare și alte echipamente;
 • Furnizarea și instalarea de aplicații/servicii bazate pe cloud;
 • Repararea hardware-ului.

Beneficii externalizare suport IT VS. IT intern

Outsourcingul reprezintă un proces de externalizare a unor procese sau servicii interne, pe care numeroase companii le trec în sarcina unor terțe părți. Majoritatea companiilor aleg transferarea serviciilor către companii de ousourcing fie din rațiuni financiare sau, pur și simplu, pentru că nu reusesc să facă față unui volum de lucru zilnic.

Optimizare Costuri

Facem posibilă concentrarea resurselor umane unde acestea sunt necesare și ne ajutăm clienții să își reducă costurile cu angajarea și instruirea unui personal specializat în domeniul IT, care poate deveni costisitoare.

Experiența asigurată

Specialiștii noștri se confruntă frecvent cu probleme diverse ale domeniului IT, astfel că puține dintre acestea reprezintă pentru ei noțiuni noi, în comparație cu un angajat IT intern, ale cărui cunoștințe pot deveni limitate în timp.

Eficiența crescută

Oferim concentrare asupra scopului principal al companiilor voastre prin preluarea tuturor sarcinilor generate în plus de problemele domeniului IT, care pot consuma timp, atenție și resurse.

Scalabilitate

Contribum la reducerea riscurilor generate de fluctuația personalului, inconsecvența operațiunilor sau lipsa specialiștilor în domeniu prin intermediu externalizării. 

Securitatea

Numeroasele atacuri cibernetice dovedesc faptul că securitatea IT este indispensabilă oricărei companii. De aceea, ne asigurăm că toți clienții noștri beneficiază de securitate asupra tuturor proceselor și datelor din companie.

Externalizare suport IT

Cu planurile noastre de abonament accesibile, începând de la 59 EUR pe lună, puteți asigura funcționarea fără probleme a sistemelor dvs. fără a depăși bugetul.

×